Recensioner
Poesi och måleri hand-i-hand i kärleksförklaring till Österlen
Ibland blir man glad. Som häromdagen när skriften Poesi och skånskt friluftsmåleri damp ner på mitt skrivbord. En opretantiös sammanställning av poetiska intryck - för öra och öga - och samtidigt en intensiv kärleksförklaring till Skåne i allmänhet och Österlen i synnerhet. Skickligt sammanflätade ger här bild och dikt en förstärkt upplevelsevärld där betraktaren-läsaren rycks in i ljuvligheten och det tryckta plötsligt känns verkligt. De geniala versraderna är Anders Österlings och de impressionistiska bilderna målade av konstnären Sven Åke Svenson i Olseröd. Förordet till skriften, en vägledning genom Österlen, har skrivits av redaktören Pontus Persson i Simrishamn.

Varför blir man då speciellt glad för den här boken? Jo, den utvecklar poesin. Hjälper till att sprida den känslomässiga upplevelsen i en annars så kall och materialistisk värld. Ger oss chans att drömma. För min egen del gläds också jag åt kombinationen av dikt och bild. Speciellt när det handlar om Anders Österling vars epos ligger mig mycket varmt om hjärtat. Sven Åke Svenson är ny för mig, en mycket positiv bekantskap som man gärna ser mer av. Hans finstämda landskap arbetar hand-i-hand med Österlings visioner och ger tillsammans en tredimensionell bild av den lyriska verkligheten.

Sven Åke Svenson i Olseröd är också poet. Hans luftiga landskap tycks välvda i ett romantiskt skimmer. Han ser verkligheten sådan den verkligen är - obeskrivligt, oändligt vacker. Samspelet i naturen, himmel och hav, den bördiga slätten där rågen lyser guldgul, det lilla fiskeläget, som kurar längs den branta stranden. Han målar med hjärtat.
Och detta är kopplad till Anders Österlings oförglömliga dikter. Det är Sven Åke Svenson, som med benäget tillstånd av skalden, själv valt ut dem, och han har lyckats väl med samklangen. Här återfinner vi poem som Vid betraktandet av ett rågax, Påsk vid havet, Skånsk landsväg, I Haväng, Stund och Slätten. Norra Skåne
Den sistnämnda lyder:

Var tid, som kommer,
ymnigt sår
På gott och ont
sin säd,
blott du är lik dig år
från år
med doft och tysta träd.

Ett stycke jord på denna
jord,
bland alla namn ett namn -
det stillnar över strida ord,
lång längtan ser min famn.

Den drömmen vill jag
leva för,
som ger den ro, vari
närhelst jag lyss, jag
klinga hör
en vipas klara skri.

Allt det hela är också smakfullt presenterat, mycket tack vare en enkel och ren layout av Elsa Lakholm-Svenson, förstärker naturligtvis det positiva intrycket. Poesi och skånskt friluftsmåleri, utgiven av Sven Åke Svenson, finns tillgänglig i bokhandeln och priset är ca 20 kronor.


Lars G Ruhr

Brev från författaren Anders Österling
Stockholm den 25/4 1976

Herr Konstnär!

Mycken tack för den vackra publikationen. Det gläder mig att i den få göra bekantskap med Ert fina österleninspirerade måleri, som jag inte kände förut.

Som en liten ersättning för lånet av mina dikttexter skulle jag gärna ta emot ett par exemplar, att ge bort, vid tillfälle, och om det passar Er.

Med vänlig hälsning
Anders Österling


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stockholm den 22/5 1976

Herr Konstnär!

Hjärtligt tack för Er vänliga gåva, det grafiska bladet, som jag livligt uppskattar, både för det konstnärliga utförandets kvalité och för själva motivet med "halvdörren", så karakteristiskt för skånskt bondeliv och även för mej ett trevligt barndomsminne.

Er Anders Österling

Anders Österling
Författare, litteraturhistoriker, fil. dr. Ledamot av Svenska akademien stol 13 åren 1919 till 1981. Ständig sekreterare 1941-1964.

Svenska dagbladet 1969
Sven Åke Svenson på Modern Konst i Hemmiljö är en ung skånsk målare som arbetar med mycket intressanta koloristiska fenomen i sina bilder. Han tycks ha utgått från en skarp realism (trompe-l´oeil effekter) i stilleben, interiörer och landskap för att genom starkare färgkoncentrationer gå över till en slags öververklighet med förstärkt intensitet i ljus och färg. Hans interiörer med lampor tar upp dessa ljusfenomen och "glidningar" vilket också kommer fram i den starka utomhus-grönskan. Det är ett friskt måleri samtidigt mycket romantiskt.
BEATE SYDHOFF


Beate Sydhoff är konsthistoriker. Hon har varit kulturattaché vid Svenska ambassaden i Washington. Chef för Kulturhuset i Stockholm, samt programdirektör för Kulturhuvudstadsåret 1998. Hon är ständig sekreterare vid Konstakademien, Stockholm
Ljusmålare visar skånska landskap - Sala Allehanda 2000
Sala

Skånska landskap visas i Runda fönstret vid Aguélimuseet under de kommande tre veckorna. Konstnären är Sven Åke Svenson, själv hemmahörande på Österlen.

Sin första utställning hade Sven Åke Svenson i Skåne på 1960-talet, efter några år som elev till konstnären Frans Lundberg i Kristianstad. 1968 startade han Konstveckan på Österlen.

Ljusmålare


Sven Åke Svenson, som är född 1942, har inspirerats av amerikanskt landskapsmåleri, inte minst de så kallade luministerna och deras ljusmåleri. Redan som ung fascinerades han av författaren och filosofen Ralph Waldo Emerson och dennes idévärld, som påverkat just luministerna. Emersons tankar om människan och naturen
gör att han kan ses som en miljökämpe långt före dagens miljörörelse. Om sina egna målningar säger Sven Åke Svenson att han vill att de ska kunna användas som små fönster mot landskapet. Där ska betraktaren stillsamt kunna finna vila och frid, hitta tillbaka till inre rum och för en stund glömma en stressig vardag.

Måleri med skarp realism

Den utställning som visas i Runda fönstret, med vernissage i morgon lördag, omfattar motiv från Österlen. Där finns samspelet mellan himmel, hav och land, där finns stränder och fiskelägen. Sven Åke Svenson målar med en skarp realism. Han visar naturen sådan den är, både vacker och sårbar. Emerson skrev: "I landskapstavlan bör målaren giva oss en aning om en skönare skapelse än den vi känna". Det är något som passar väl in på Sven Åke Svensons måleri. Utställningen pågår till och med den 12 mars.

Ingalill Forss Norberg